Глобальна програма еко-індустріальних парків в Україні: реалізація на місцевому рівні

Цілі Сталого Розвитку


Цілі Сталого Розвитку

Впродовж останніх років міжнародна спільнота здійснила квантовий стрибок у просуванні нових підходів, які б сприяли пришвидшенню прогресу та створенню більш амбітних та універсальних рамок розвитку після 2015 року. Не зважаючи на те, що Цілі Розвитку Тисячоліття не охоплюють сферу індустріалізації, вона фігурує і чітко окреслена у Цілях Сталого Розвитку (ЦСР).

Цілі та діяльність Глобальної програми з еко-індустріальних парків також корелює з ЦСР:

  • ЦСР 7 “Забезпечити загальний доступ до недорогої електроенергії”; підтверджує важливість електроенергії, та націлена на прискорення темпів розвитку енергоефективності та суттєве збільшення частки відновлюваних джерел енергії до 2030 року.

  • ЦСР 8 “Сприяє сталому економічному зростанню, підвищенню рівня продуктивності і використання технологічних інновацій. Націлена на економічне зростання на душу населення в найменш розвинених країнах, при тому не порушуючи екологічного балансу та паралельно вирішуючи питання раціонального використання ресурсів на виробництві.

  • ЦСР 11 “Націлена на те, щоб зробити міста інклюзивними, безпечними, модернізованими та сталими”; Міста виступають в ролі своєрідних хабів для ідей, торгівлі, культури, науки, соціального розвитку, тощо. Однак, існують певні виклики пов’язані з тим, аби розвиток міст ішов у тому ж темпі, створювались нові робочі місця без додаткових витрат ресурсів. Всі ці виклики можна подолати забезпечивши баланс між процвітанням та бідністю, забрудненням.

  • ЦСР 13 «Вжити термінових заходів для боротьби зі зміною клімату та наслідками через регулювання викидів та розвиток відновлюваної енергетики»; націлена на стійкість та адаптацію до стихійних лих; передбачає внесення питання зміни клімату до національної політики та стратегії; сприяє покращенню освіти та належному інформуванню; передбачає створення механізмів підвищення спроможності до ефективного планування та управління у сфері зміни клімату.