Глобальна програма еко-індустріальних парків в Україні: реалізація на місцевому рівні

Консультативна рада


Консультативна рада є дорадчим органом для Наглядової ради Проєкту, основною метою якого є обговорення питань, пов’язаних з проектною діяльністю та напрацювання контекстних рішень для успішного розвитку екоіндустріальних парків в Україні.

До складу Консультативної ради входять представники урядових відомств, асоціацій, приватного бізнесу, вищих навчальних закладів, а також незалежні експерти. Діяльність ради спрямована на те, щоб зібрати якомога більше ідей стейкхолдерів Проєкту та переконатись, що проектні активності відповідають потребам та інтересам усіх залучених зацікавлених сторін.

Консультативна рада формує рекомендації стосовно діяльності Проєкту та подає їх на розгляд Наглядової ради та команди Проєкту. З огляду на це учасники ради мають доступ до інформації, пов’язаної з проектними навчальними програмами.

Консультативна рада засідає двічі на рік напередодні засідань Наглядової ради Проєкту.