Глобальна програма еко-індустріальних парків в Україні: реалізація на місцевому рівні

Індустріальний симбіоз


Індустріальний симбіоз досягається в результаті ініціатив двох, або більше компаній щодо співпраці на взаємовигідних умовах. Одним з найтиповіших прикладів індустріального симбіозу є використання відходів одного виробника як сировини іншим виробником. Промисловий симбіоз лежить також в основі спільного користування обладнанням та ресурсами.

Перший випадок індустріального симбіозу зафіксовано в парку в Калундборзі у 1960-их. Вперше визначення індустріальному симбіозу дала американська вчена Маріан Чертоу у 2000 році. За Чертоу, індустріальний симбіоз залучає традиційно окремі галузі до колективного підходу у створенні конкурентної переваги та включає фізичний обмін матеріалами, енергією, водою та / або побічними продуктами. Іншими словами, індустріальний симбіоз побудований за принципом природного симбіозу, в якому немає місця відходам.

Переваги індустріального симбіозу

  • Екологічні внаслідок зменшення споживання палива, води та зниження викидів у атмосферу. Система обміну зазвичай конвертує негативні зовнішні екологічні фактори на кшталт сміття у позитивні: зниження рівня забруднення та відсутність потреби сировини.
  • Економічні полягають у можливостях виробників заощаджувати на утилізації сміття, закупівлі та транспортуванні матеріалів. Симбіотична співпраця завжди приводить до зменшення витрат на виробництві.

Індустріальний симбіоз сприяє економічному зростанню, і його часто використовують в еко-індустріальних парках для покращення показників роботи підприємств.