Глобальна програма еко-індустріальних парків в Україні: реалізація на місцевому рівні

Про ЕІП (еко-індустріальні парки)


“Еко-індустріальний парк це спільнота виробників і постачальників послуг розміщених на спільній території. Учасники цієї спільноти відкриті і співпрацюють між собою з метою підвищити економічні, екологічні та соціальні показники діяльності шляхом управління спільними ресурсами ”.
[Ернст Лове, 1997 р]

Донедавна, більшість промислових підприємств ігнорували практики сталого розвитку. Зміна клімату та зменшення постачання таких ресурсів, як паливо, матеріали та вода виділили соціальну та екологічну складову у промислових планах розвитку, як вирішальні для підтримки конкуренції. Уряд та бізнес-сектор все більше підтримують сучасні інвестиційні схеми на підтримку сталого розвитку промисловості.

Вперше концепцію еко-індустріальних парків винесли на обговорення у 1992 році на конференції Організації Об’єднаних Націй з довкілля та розвитку у Ріо-де-Жанейро. У 1990-ті роки країни Європи, а також США, Японія, Канада, Китай та Індія офіційно прийняли певні концепції еко-індустріального розвитку. В ті часи підходи ЕІП зосереджувались в основному довкола поводження з відходами зниження рівня забруднення, створення промислових екосистем та спільним користуванням комунальними послугами, побічними відходами, базуючись на принципах промислової екологічності.

Лише впродовж останніх 20 років підхід дещо розширився, і тепер дозволяє вирішувати низку питань, пов’язаних з економічними, екологічними та соціальними аспектами сталого розвитку еко-індустріальних парків. У 2000 році на підтримку розвитку ЕІП такі країни, як Китай, Японія та Південна Корея розробили відповідне національне законодавство. Впродовж останнього десятиліття концепція ЕІП охопила весь світ. Близько 40 країн впровадили модель ЕІП з нуля, або шляхом перевтілення з ІП.

Індустріальний парк – це територія, на якій зонування та планування відбувається з метою промислового розвитку. Індустріальні парки зазвичай розташовані на окраїнах або за межами населених пунктів. Також розташування парків визначається доступом до автомагістралей, залізниць, аеропортів та портів.

Розміщення індустріальних парків поза межами міста зводиться до трьох причин:

  • зосередити інфраструктуру в окремому місці, таким чином, сприяючи економії коштів компаній-учасників, які б вони виділяли на доступ до автомобільних доріг, залізничних колій, портів, та на забезпечення постачання електроенергії, води та газу;
  • залучати новий бізнес завдяки забезпеченню доступу до комплексної інтегрованої інфраструктури;
  • відмежувати промислові зони від міських територій, з метою зменшення екологічного та соціального впливів на житлові райони.

Індустріальні парки відіграли важливу роль у економічному зростанні багатьох країн, що розвиваються. Ці парки надають доступ до комплексної інфраструктури та бізнес-послуг, а також зарекомендували себе успішною моделлю для створення робочих місць, передачі відповідних навичок та технологій, залучення прямих іноземних інвестицій та розвитку промисловості.

З інформацією про індустріальні парки в Україні можна ознайомитись за посиланням:

  • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5018-17/print1343200023289921#Text

А також завантаживши документи: