Глобальна програма еко-індустріальних парків в Україні: реалізація на місцевому рівні

Переваги еко-індустріальних парків


Міжнародний досвід UNIDO показав, що ЕІП можуть сприяти сталому економічному розвитку країн, які розвиваються. Види економічних, екологічних та соціальних переваг ЕІП відрізняються в кожному окремому випадку, проте завжди виходять за рамки стандартних успішних історії.

  • Економічні переваги ЕІП включають створення робочих місць шляхом впровадження екоінновацій та промислової співпраці. Бізнес-конкуренція на ринку сприяє розвитку ЕІП, оскільки компанії-учасники можуть скористатись прямими перевагами ЕІП, а саме в сферах ресурсоефективності, утилізації сміття, доданої вартості, зменшення ризиків, що ведуть до заощадження коштів та підвищення конкурентності. До переваг також відносять збільшення прямих фінансових інвестицій. Опосередковані переваги ЕІП підрахувати важче, проте вони вони дуже важливі для тривалої економічної стабільності парку. До них включають створення робочих місць через підвищення навик та компетенцій працівників, передачу технологій, покращення репутації та конкурентності, а також вони можуть стати взірцем для інших в результаті втілення найкращих доступних практик.
  • Екологічні переваги ЕІП дуже різноманітні і включають зниження рівня забруднення та викидів газів завдяки раціональному використанню ресурсів та ефективному поводженню з відходами на основі принципів циркулярної економіки. Додатково належне управління хімічними та небезпечними речовинами в ЕІП може принести додаткові екологічні переваги та підвищити безпеку праці.
  • Соціальні переваги ЕІП включають створення робочих місць та покращення умов праці. ЕІП також сприяє підвищенню рівня життя мешканців місцевих громад через вирішення низки гендерних питань, впровадженню систем безпеки та нагляду, створення соціальної інфраструктури, зокрема тренінгових центрів.