Глобальна програма еко-індустріальних парків в Україні: реалізація на місцевому рівні

Співпраця з законодавчими органами


У лютому 2021 року Проєкт виявив 50 стейкхолдерів. Серед них – представники органів державної та регіональної влади, галузевих асоціацій, національних та міжнародних організацій, університетів, дослідницьких установ, фінансових організацій та парків. Усіх стейкхолдерів планується в майбутньому залучити до розвитку еко-індустріальних парків в Україні.

Представники урядових структур уже співпрацюють з Проєктом в рамках урядової робочої групи з розвитку законодавства ЕІП, яка працюватиме над розробкою законопроектів та поправок до законів для включення ЕІП і національну політику.

До складу робочої групи, створеної наказом Міністерства економіки України, входять представники:

Співпраця з законодавчими органами

Урядова робоча група засідає щоквартально та в своїй роботі використовує напрацювання Проєкту, вміщені до звіту з аналізу законодавства. Аналіз виявив 31 національну політику (закони, стратегії та міжнародні договори), дотичні до тематики ЕІП, на основі яких можна буде розвинути відповідне законодавство. Також було проведено порівняльний аналіз національного законодавства з міжнародною рамкою ЕІП. Це дозволило виявити можливості для покращення існуючого законодавства та розробити план і візію розвитку політики ЕІП.