Глобальна програма еко-індустріальних парків в Україні: реалізація на місцевому рівні

Про проєкт


Про проєкт

Проект GEIPP Україна є частиною Глобальної еко-промислової програми, яка реалізується ЮНІДО в семи країнах і фінансується Урядом Швейцарії через SECO через Державний секретаріат з економічних питань. Основним бенефіціаром проекту є Міністерство економіки України. Проект стартував у 2020 році і триватиме до 2024 року.

Основна мета проекту — продемонструвати життєздатність і переваги підходів Екоіндустріального парку для збільшення продуктивності ресурсів і покращення економічних, екологічних і соціальних показників бізнесу, таким чином сприяючи інклюзивному та сталому промисловому розвитку в Україні.

Очікуваним конкретним результатом в Україні є покращення екологічних, економічних і соціальних показників галузей промисловості в Україні шляхом впровадження підходів EIP у вибраних пілотних індустріальних парках і підвищення ролі EIP в екологічній, промисловій та іншій відповідній політиці на національному рівні .

Проект GEIPP Ukraine спрямований на розвиток еко-індустріальних парків в Україні через 2 компоненти:

  • Компонент 1 має на меті включення ПІП в національну політику та створення чудових умов для розвитку ПІП в Україні. Огляд та внесення змін до чинного законодавства буде розроблено в рамках робочої групи з питань політики ПЕП, створеної Міністерством економіки України.

  • Компонент 2 спрямований на надання детальної технічної (оцінки RECP, визначення промислової синергії) та стратегічної підтримки (планування концепції EIP та зонування, моніторинг ефективності, охоплення громади) трьох вибраних індустріальних парків (BVAK у Білій Церкві, AgroMash) у Запоріжжі та Патріот у Сумах) для сприяння їх переходу до екоіндустріальних парків.

В рамках обох компонентів Проекту запланована серія заходів з підвищення обізнаності та розвитку потенціалу.

Про програму

Про проєкт

Глобальна програма еко-промислових парків (GPEIP) розпочалася у 2018 році та наразі реалізується в семи країнах: Україні, Колумбії, Перу, В’єтнамі, Єгипті, Індонезії та Південній Африці. До кінця 2023 року Програма буде реалізована в цих країнах зусиллями ЮНІДО та за фінансової підтримки Швейцарії через Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO). Головна мета GPEIP – продемонструвати практичність і переваги підходів екоіндустріальних парків до підвищення ресурсоефективності та покращення економічних, екологічних і соціальних показників залучених підприємств, сприяння інклюзивному та сталому промисловому розвитку країн із перехідною економікою.

  • Створення сприятливих законодавчих умов для впровадження екоіндустріальних парків на місцевому рівні через консультації та підтримку законодавчих органів у розробці відповідної політики.

  • Надання технічної та освітньої допомоги керівництву парків з метою наближення відібраних парків до еко-промислових вимог. Програма забезпечить впровадження концепції EIP згідно з відповідними стандартами та сприятиме зміцненню потенціалу бізнесу.

Компонент 2 спрямований на збір знань, отриманих у рамках впровадження програми в різних країнах, і їх подальше перенесення в інші проекти, які щойно почалися. Знання, отримані під час впровадження концепції EIP та розробки законодавства, дозволять налагодити більш ефективну співпрацю із зацікавленими сторонами, розробити політику EIP, надавати технічну допомогу паркам, минаючи типові перешкоди.

Цілі сталого розвитку

Про проєкт

За останні кілька років міжнародне співтовариство зробило значний стрибок у просуванні нових підходів, щоб прискорити прогрес і прокласти шлях до більш амбітної, інклюзивної та універсальної системи розвитку після 2015 року. Хоча індустріалізація не була врахована в Цілях розвитку тисячоліття ( Цілі розвитку тисячоліття), інклюзивна та стійка індустріалізація зараз займає важливе місце в дискурсі щодо розвитку після 2015 року та прямо згадується в нині провідних Цілях сталого розвитку (ЦСР).

Діяльність і результати GEIPP також мають відношення до кількох інших ЦСР і досягають більш скромного внеску:

  • ЦСР 7 «Забезпечити доступ до доступної, надійної, сталої та сучасної енергії для всіх»; підтверджує важливість енергетики як рушійної сили розвитку та, серед іншого, націлений на подвоєння темпів підвищення енергоефективності та значне збільшення частки відновлюваної енергії до 2030 року.

  • Ціль 8 «Сприяти стійкому, інклюзивному та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній роботі для всіх»; цілі щодо сталого економічного зростання на душу населення у відсотках на рік у найменш розвинених країнах, одночасно поступово покращуючи глобальну ефективність використання ресурсів у споживанні та виробництві та намагаючись відокремити економічне зростання від погіршення навколишнього середовища.

  • Ціль 11 «Зробити міста інклюзивними, безпечними, стійкими та сталими»; Міста є центрами ідей, торгівлі, культури, науки, продуктивності, соціального розвитку та багато іншого. Однак існує багато проблем, пов’язаних із підтриманням міст таким чином, щоб вони продовжували створювати робочі місця та процвітати, не обтяжуючи землю та ресурси. Загальні міські виклики включають затори, брак коштів для надання основних послуг, дефіцит належного житла та занепад інфраструктури. Проблеми, з якими стикаються міста, можна подолати таким чином, щоб вони могли продовжувати процвітати та розвиватися, покращуючи використання ресурсів і зменшуючи забруднення та бідність.

  • Ціль 13 «Вжити термінових заходів для боротьби зі зміною клімату та її наслідками шляхом регулювання викидів і сприяння розвитку відновлюваної енергетики»; націлена на стійкість і здатність до адаптації до кліматичних небезпек і стихійних лих; інтеграція заходів щодо зміни клімату в національну політику та стратегії; покращення освіти, підвищення обізнаності, людського та інституційного потенціалу; просування механізмів підвищення потенціалу для ефективного планування та управління у зв’язку зі зміною клімату.