Глобальна програма еко-індустріальних парків в Україні: реалізація на місцевому рівні

Ресурсоефективне та чисте виробництво


Ресурсоефективне і чисте виробництво (РЕЧВ) загальний термін, що об’єднує порівняльні практики в сферах чистого виробництва, екологічної ефективності, поводження з відходами, запобіганню забрудненню. Вперше впроваджено у 2009 році Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) у країнах з перехідною економікою через національні центри чистого виробництва. 20-річний досвід втілення РЕЧВ продемонстрував суттєві переваги підходу для бізнесу завдяки зменшенню витрат на виробництві та підвищенню продуктивності та якості виробництва. Водночас користь від втілення РЕЧВ-підходів мають також громади та суспільство в цілому.

Під РЕЧВ розуміємо підхід до ефективного використання природних ресурсів (матеріалів, води та енергії) та зменшення відходів і викидів в атмосферу. РЕЧВ охоплює три основні напрями сталого розвитку:

  • Ефективність виробництва: оптимізація продуктивного використання природних ресурсів (матеріалів, енергії та води).
  • Управління навколишнім середовищем: мінімізація впливу на навколишнє середовище та природу за рахунок зменшення відходів та викидів.
  • Людський розвиток: мінімізація ризиків для людей та громад; підтримка їхнього розвитку.

Результати застосування підходів РЕЧВ є вимірюваними. Відслідковується збільшення виробництва кінцевого продукту по відношенню до споживання матеріалів, води та електроенергії на фоні утворення відходів, стічних вод та викидів в атмосферу. Існують різні підходи до втілення РЕЧВ на підприємствах. В основному вони охоплюють вісім сфер: належне ведення господарства; заміна сировини; контроль процесу; модифікація обладнання; зміна технології; повторне використання та переробка на місці; виробництво корисного побічного продукту; та модифікація кінцевого продукту.

Підходи РЕЧВ широко застосовуються при перевлітеллі індустріальних парків в еко-індустріальні.