Глобальна програма еко-індустріальних парків в Україні: реалізація на місцевому рівні

Наглядова рада


Наглядова рада Проєкту «GEIPP Ukraine» була сформована в серпні 2020 році. Рада засідає двічі в рік для моніторингу прогресу Проєкту стосовно визначених цілей та з метою керування його діяльністю та планами. До сфери функціональних обов’язків Наглядової ради входять:

  • всі стратегічні рішення, на кшталт погодження річних робочих планів, звітів з діяльності, моніторингу та оцінки роботи Проєкту;
  • зміна цілей та перерозподіл бюджету (в рамках компонентів 1 та 2);
  • встановлення та затвердження етапів розвитку Проєкту;
  • серйозні зміни в плануванні;
  • погодження річного звіту та фінансових звітів.

До Наглядової ради Проєкту «GEIPP Ukraine» входять:

Члени Наглядової ради мають право голосувати. До складу ради входять також спостерігачі, проте вони не мають права голосувати, лише можуть брати участь у дискусіях.