Глобальна програма еко-індустріальних парків в Україні: реалізація на місцевому рівні

«GEIPP UKRAINE» РОЗПОВІВ ІП ПРО ПЕРЕВАГИ ІНДУСТРІАЛЬНОГО СИМБІОЗУ НА ОНЛАЙН-СЕМІНАРІ


18 березня 2021 року в рамках діяльності Проєкту «GEIPP Ukraine» пройшов другий захід із серії семінарів для індустріальних парків «Промисловий симбіоз в українських ІП». Учасники ознайомились з концепцією промислового симбіозу, світовими прикладами його успішного втілення, а також розглянули основні кроки на шляху до побудови симбіозу в українських індустріальних парках.

Згідно з доповіддю Дірка Хенгевосса, міжнародного експерта Університету прикладних наук Південно-Західної Швейцарії, промисловий симбіоз вперше виник випадково на базі еко-індустріального парку в Калундборзі, в той час як визначення йому дала американська вчена в області управління промисловим середовищем Маріан Чертоу https://en.wikipedia.org/wiki/Marian_Chertow . Отже, за Чертоу, індустріальний симбіоз залучає традиційно окремі галузі до колективного підходу у створенні конкурентної переваги та включає фізичний обмін матеріалами, енергією, водою та / або побічними продуктами. Іншими словами, індустріальний симбіоз побудований за принципом природнього симбіозу, в якому нема місця відходам. На базі еко-індустріальних парків симбіоз створюється завдяки вмотивованій співпраці між компаніями-учасниками в обміні матеріалами, енергією, водою та досягається у тому випадку, коли побічний продукт, або відходи на виробництві одного підприємства в межах парку можуть слугувати сировиною для виробництва іншого підприємства. Пан Хенгевосс навів приклад симбіозу в Швейцарії між молокозаводом та фермою. Очистка обладнання на молокозаводі вимагає використання великих об’ємів води, які пізніше зливається у стоки. Втім, ця вода багата нутрієнтами і може споживатись тваринами. Завдяки симбіотичній співпраці молокозавод збуває відходи води фермі неподалік, для якої ці відходи є цінним продуктом харчування для телят.

За словами пана Хенгевосса, готовність до відкритої співпраці між підприємствами, розташованими на одній території є ключовим фактором успішної побудови симбіозу, та не єдиним. Серед інших – сприятлива нормативна база, стимули для підвищення окупності інвестиційних вкладень, співпраця з науково-технічними інститутами, професійна керуюча компанія парку. На прикладах трьох парків в Індії, Швеції та Данії пан Хенгевосс довів економічну та екологічну вигоду для парків та їхніх підприємств від врахування вищезазначених факторів.

Фреді Дінкель, співробітник швейцарської компанії «Carbotech AG», яка консультує в сфері сталого розвитку представив учасникам практичний підхід до реалізації індустріального симбіозу в парках в межах чотирьох кроків:

1. Налагодження ресурсоефективного і чистого виробництва, яке дозволяє виробникам суттєво заощадити на виробництві
2. Повторне використання стічних вод, або твердих відходів в якості сировини мінімізує відходи на виробництві
3. Очищення викидів/скидів на виробництві сприяє економії природніх ресурсів
4. Організації роботи парків у відповідність до вимог еко-індустріальних парків.

Для побудови симбіозу в межах парку може бути застосовано два підходи:

1. Пошук можливостей симбіозу з прив’язкою до певного виду відходів, конкретного побічного продукту чи енергетичного ресурсу
2. Створення переліку вхідних і вихідних ресурсопотоків підприємства та потенційно сумісних сфер діяльності

UNIDO розробило та застосовує методологію для успішного втілення обидвох підходів.
Зі свого боку Проєкт «GEIPP Ukraine» дякує Вам за участь у семінарах та опитуваннях. Усі презентаційні матеріали та відеозапис надійдуть учасникам семінарів на електронну пошту впродовж наступного тижня.

18.03.2021