Глобальна програма еко-індустріальних парків в Україні: реалізація на місцевому рівні

ЕІП ВКЛЮЧЕНО ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ


3 березняб 2021 року уряд України затвердив Національну економічну стратегію терміном до 2030 року.


Документ передбачає фінансування заходів, які сприятимуть підвищенню економічних, екологічних, а також енергетичних показників індустріальних парків, внесених до Реєстру ІП України, таким чином, сприяючи запровадженню моделі еко-індустріальних парків. Нагадаємо, що в основі моделі еко-індустріального парку лежить співпраця між компаніями-учасниками задля підвищення економічних, екологічних і соціальних показників.


Окрім того, в стратегії прописані механізми підтримки розвитку індустріальних парків, зокрема:

• забезпечення умов для створення та розвитку індустріальних парків як інвестиційних майданчиків з наявною інженерно-транспортною інфраструктурою
• забезпечення стимулів для резидентів індустріальних парків
• забезпечення пріоритетності розвитку мережі індустріальних парків у регіональних стратегіях розвитку і включення до планів їх реалізації відповідних конкретних заходів
• забезпечення електрифікації територій, де створюються індустріальні парки, та приєднання їх до електричних мереж.


Серед інших, дотичних до теми еко-індустріальних парків, цілей національного економічного розвитку в рамках втілення урядової стратегії – розроблення пакету проектів та ініціатив для залучення інвестицій у виробництво; відтермінування/повернення податку на додану вартість на імпорт обладнання для модернізації секторів промисловості, орієнтованих на виробництво товарів з високою доданою вартістю; стимулювання підприємств задля підвищення ефективності роботи; стимулювання скорочення обсягів утворення відходів; впровадження ефективного регулювання у сфері ресурсозбереження та використання відновлюваних джерел енергії; залучення грантів і кредитів для ресурсозберігаючих та енергозберігаючих технологій; забезпечення доступу до високоякісних енергетичних аудитів.

03.03.2021