Глобальна програма еко-індустріальних парків в Україні: реалізація на місцевому рівні

«GEIPP UKRAINE» ПРЕДСТАВИВ РЕЗУЛЬТАТИ КАРТОГРАФУВАННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ТА АНАЛІЗУ ЗАКОНОДАВСТВА НА ОНЛАЙН-СЕМІНАРІ


9 березня Проєкт «GEIPP Ukraine» провів «Перший семінар щодо оцінки політики розвитку еко-індустріальних парків в Україні». У заході взяли участь 78 представників міністерств, комітетів ВРУ, ОДА, міських рад, партнерських організацій, індустріальних парків та бізнесу, яким представлені результати аналізу національного середовища політик на предмет взаємозв’язку із політикою еко-індустріальних парків згідно з міжнародними рекомендаціями UNIDO. За результатами аналізу було ідентифіковано 31 дотичну до тематики ЕІП національну політику, зокрема 11 законів, 5 проєктів актів, 13 національних стратегій та 2 міжнародних договори. Серед документів, які є співзвучними з політикою ЕІП основні :

• прийнята Урядом у березні 2021 року Національна економічна стратегія до 2030, в якій прописана державна фінансова підтримка заходів з підвищення економічних, екологічних і енергетичних показників, підприємств-учасників ІП, що входять до Державного Реєстру ІП, з метою запровадження моделі еко-індустріальних парків в Україні;
• Угода про асоціацію з ЄС, а саме певні її положення стосовно імплементації директив ЄС у сферах екологічного управління та інтеграції екологізації в інші сфери політики, промислового забруднення, управління відходами та ресурсами, зміни клімату, енергоефективності, трудового законодавства, боротьби з дискримінацією та гендерної рівності, охорони та безпеки праці;
• Проект Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2030 року, що розроблений Мінекономіки та наразі фіналізується Мінстратегпромом;
• базовий закон про ІП, прийнятий у 2012 році.

Порівняльний аналіз національних умов із міжнародними рекомендаціями до ЕІП у сфері ефективного управління парками та рекомендаціями до екологічних, соціальних та економічних аспектів дозволяє зробити висновок, що національні законодавчі положення містять передумови для розвитку еко-індустріальних парків, хоча економічні умови для індустріальних парків на сьогодні не відрізняються від загальних рамок для промисловості і бізнесу, разом з тим до індустріальних парків на сьогодні не встановлені екологічні та соціальні вимоги. Зважаючи на те, що міжнародні рекомендації до ЕІП містять положення щодо побудови ефективної національної системи управління, імплементація моделі ЕІП може сприяти систематизації розвитку парків в національному масштабі. В рамках заходу за методологією UNIDO було розроблено та представлено учасникам візію створення національної політики еко-індустріальних парків. Учасники також заслухали рекомендації стосовно планування, створення та втілення ефективної політики для еко-індустріальних парків на основі міжнародного досвіду. Семінар є першим з двох запланованих заходів в рамках залучення зацікавлених сторін – державних законодавчих органів до роботи над законодавством для еко-індустріальних парків. Наступний семінар відбудеться в квітні у форматі дискусій.

09.03.2021