Глобальна програма еко-індустріальних парків в Україні: реалізація на місцевому рівні

Звіт по оцінці стимулів розвитку ЕІП


Завдяки підтримці Міністерства економіки України, проект продовжує реалізацію компоненти зі зміни законодавства дотичного до еко-індустріальних парків (ЕІП).

У Звіті по оцінці стимулів розвитку ЕІП визначено механізми стимулювання та підтримки створення та розвитку еко-індустріальних парків. У звіті представлено існуючі та можливі нефінансові та фінансові стимули для підтримки розвитку ЕІП з метою забезпечення практичного впровадження моделі еко-індустріальних парків, промислового симбіозу та більш чистого виробництва. Пропозиції щодо нових стимулів для ЕІП, представлені на рисунку нижче і включають підтримку розвитку інфраструктури через Державний фонд регіонального розвитку, часткову компенсацію кредитної ставки та безповоротне фінансування на облаштування інженерно-транспортної інфраструктури парків через видатки державного та регіональних фондів, державна субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт інженерно-транспортної інфраструктури.

Що стосується екологічних показників, пропонується започаткувати спеціальну національну програму технологічного співробітництва для стимулювання промислового симбіозу разом із випуском «зелених» облігацій для проектів в рамках ЕІП та встановленням партнерства між проектом ГПЕІП Україна та приватним сектором. Консультативна мережа приватного фінансування (PFAN) може створити основу для залучення інвесторів до проектів в рамках ЕІП. Спеціалізовані кредити мали б умови, націлені на впровадження такої практики. Щодо економічної ефективності ЕІП, пропонується розробити комплексну програму державної підтримки, що включатиме фінансові та нефінансові стимули для ініціаторів парків, керуючих компаній та орендарів. Інші запропоновані стимули включають внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від ПДВ, та до Митного кодексу щодо звільнення від сплати мита за імпорт обладнання для обробної промисловості в межах ЄС.

16.12.2022